Odpowiedzi

2010-03-14T11:26:35+01:00
Oblicz pole sześciokąta foremnego opisanego na okręgu długości 16π cm.

Promień okręgu opisanego: R = a
Pole okręgu=πr²
Długość okręgu wyraża się wzorem:L=2πr
2πr=16π /:2π
r=8
r=R
R=a
Pole sześciokąta=(3a²√3):2=(3*8²√3):2=(3*64√3):2=192√3:2=96√3
Odp.Pole sześciokąta wynosi 96√3.
2 2 2