Odpowiedzi

2010-03-14T11:26:10+01:00
1.
a) 5kg < 0,05t
27dag = 270g
b) 670cm = 6,7m
60m < 0,6km
c) 4,5kg > 4500dag
32mm = 0,32dm

2.
a) 4556,94=4556,90
b) 578,253=578,260
c) 23249,98= 23250,00