Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:28:07+01:00
Przyczyny najazdu Henryka V na Polskę.

Bolesław Krzywousty dążył do zjednoczenia państwa i zmusił swego brata Zbigniewa do opuszczenia kraju.Wygnany książę uzyskał poparcie cesarz Henryka V,który pod pretekstem obrony praw Zbigniewa napadł na Polskę w 1109 r.Na szczególne uznanie zasłużyła obrona Głogowa.Nie zawachali się razić strzałami własnych dzieci,zatrzymanych podstępnie przez cesarza jako zakładników,przwwiązanych do machin oblężniczych.W pobliżu Wrocławia na Psim Polu rycerstwo niemieckie poniosło dotkliwą klęskę Ostatecznie Henryk V zmuszony został do wycofania się ,,trypy swoich wioząc za cały haracz'' .Tak powrót cesarza opisał Gall Anonim.Polska obroniła swoją niezależność.


Liczę na naj :P
46 4 46
2010-03-14T11:36:40+01:00
Bolesłwa Krzywousty dążył do zjednoczenia państwa i zmusił swojego brata Zbigniewa do opuszczenia kraju.Wygnany książe uzyskał poparcie cesarza Henryka V ,który pod pretekstem obrony praw Zbigniewa napadł na Polskę w 1109roku .Na szczególne uznanie zasłużyła obrona Głogowa.Nie zawachali się razić strzałami własnych dzieci zatrzymanych podstępnie przez cesarza jako zakładników, przywiązanych do machin oblężniczych.W pobliżu Wrocławia na
Psim Polu rycerstwo niemieckie poniosło dotkliwą klęskę.Ostatecznie Henryk V zmuszony został wycofać się.
30 4 30