Hej,potrzebuję jakich informacji o polskich parkach narodowych*muszę napisać referat..Może macie jakieś książki i o nich informacje
Najbardziej interesowały by mnie o parku Białowieskich,Biebrzańskim,Bieszczadzki..ale inne też są mile widziane
Nie chce nic z neta..
z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:08:29+01:00
Białowieski Park Narodowy-najstarszy polski park,utworzony w 1932roku a oficjalnie zatwierdzony w 1947r. Zajmuje obszar o powierzchni 105km kwadratowych,stanowiący fragment potężnego kompleksu leśnego Puszczy Białowieskiej. Łącznie obejmuje ona 1460km kwadratowych leżących na terenie Polski i Białorusi. Jest to największy na Niżu Europejskim obszar leśny,w którym zachowały się naturalne,różnogatunkowe drzewostany. Dominują w nich:świerk,sosna,brzoza,olsza i dąb-w sumie doliczono się 26gatunków rosnących tu drzew. Wiele spośród nich liczy ponad 200lat,ale zdarzają się również okazy 400-letnie.cenniejszym fragmentem parku jest tzw.rezerwat ścisły,do którego odwiedzający mogą wkraczać wyłącznie pod opieką przewodnika. Obszar ten-leżący w widłach rzek Narewki i Hwoźnej-stanowi najbardziej pierwotny las na kontynencie. Ogółem na terenie parku rozpoznano ponad 4500gatunków flory,spośród których na szczególną uwagę zasługują obuwik pospolity,lilia złotogłów,parzydło leśne,rosiczka okrągło listna,niebielistka,kosaciec syberyjski oraz arnika górska. W Puszczy Białowieskiej żyją również 44gatunki ssaków m.in łosie,bobry,wilki,rysie,jelenie szlachetne,wydry i gronostaje, oraz 250gatunków ptaków (najciekawsze gatunki to:bojownik batalion,bocian czarny,żuraw,orlik krzykliwy,jarząbek,kobuz,puchacz,cietrzew,dzięcioły białogrzbiety). Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem tego obszaru jest jednak żubr,którego ośrodek hodowlany mieści się w obrębie parku. Warto również wspomnieć,że w celu ochrony owadów utworzono w Białowieży 4rezerwaty przyrody,podczas gdy w całej Polsce jest ich jedynie 5tego typu obszarów chronionych.
W 1976r Białowieskiemu Parkowi Narodowemu przyznano status światowego rezerwatu biosfery,a w 1979wpisano go na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jako jedyny obiekt przyrodniczy Polski.

(Informacje z książki ''Parki Narodowe Świata'' wyd.R.Kluszczyński)