Dany jest trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 6 cm.
Oblicz pole trójkąta, jeśli:
a)promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2cm
b)promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 4cm

Proszę o obliczenia.
W A ma wyjść 24cm², a w B ma wyjść 6√7cm²

1

Odpowiedzi

2010-03-15T18:45:08+01:00
Zadanie w załączniku

b) P=(2√7*6)/2
P=6√7 [cm²]

a)
1/4b=r
1/4b=2 /*4
b=8

P= (6*8)/2
P=48/2
P=24 [cm²]
14 2 14