1.Woda wapienna mętn9ieje pod wpływem tlenku węgla(IV). Napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej. Uzupełnij ogólny zapis przebiegu reakcji.
Substraty reakcji: ..............................................
Produkty reakcji:................................................
Zapis cząsteczkowy równania reakcji : ............................
Zapis jonowy równania reakcji: ................................
Skrócony zapis jonowy równania reakcji:.......................
zasada+ tlenek kwasowy -------> ....................+................

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:55:37+01:00
Substraty reakcji: tlenek węgla(IV) (CO2) i wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2)
Produkty reakcji: węglan wapnia (CaCO3) i woda(H2O)
Zapis cząsteczkowy równania reakcji :
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3strzałka w dół + H2O
Zapis jonowy równania reakcji:
CO2 + Ca(2+) + 2OH(-) → Ca(2+) + CO3(2-) + H2O
Skrócony zapis jonowy równania reakcji:
CO2 + 2OH(-) → CO3(2-) + H2O
zasada + tlenek kwasowy → sól + woda