1:W C++ To ma być program zawierający funkcję typu rzeczywistego z dwoma parametrami typu całkowitego a i b. Ta funkcja ma obliczać pierwiastek kwadratowy z iloczynu liczb a i b jeżeli iloczyn jest nieujemny albo wypisywać -1 gdy iloczyn jest ujemny

1

Odpowiedzi

2010-03-14T18:44:32+01:00
Proszę oto program:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

double pierw(int x, int y)
{
double iloczyn = x*y;
if(iloczyn < 0)
{
return -1;
}
else
{
return sqrt (iloczyn);
}
}


void main()
{
int x,y;
cout << "Wpisz pierwsza liczbe: ";
cin >> x;
cout << "Wpisz druga liczbe: ";
cin >> y;
double wynik = pierw(x,y);
cout<<"Pierwiastek kwadratowy z iloczynu liczb "
<< x << " i " << y <<" wynosi: "<< wynik <<endl;
system("pause");
}