Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń. Czy znasz ich pochodzenie? Jeśli nie, postraj się je ustalić.
hiobiowa wieść (Hi 1, 13-19(
plagi egipskie (Mt 2, 1-17)
ciemności egipskie (Wj 10, 21-22)
salomonowy wyrok ( 1 Krl 3, 16-28)
syn marnotrawny (Łk 15, 11-32)
owoc zakazany (Rdz 2, 16-17)
duch i litera prawa (2 Kor 3, 6)
sodoma i gomora (Rdz 18, 20)
kamień obrazy (I 8, 4)
Kamień węgielny (Rdz 28, 16)
kolos na glinianych nogach (Dn 2, 31-34)
złoty cielec (Wj 32, 4)
miecz obosieczny (Prz 5, 2-4
sól ziemi (Mt 5, 13)
w stroju Adama (Rdz 2, 25)1. Jakie znasz określenia osób związane z treścią Bibli? Czy domyślasz się, jakich wyrażeń używa się dla nazwania osób o wskazanych niżej cechach?.
Zastanów się nad przynależnością stylową tych wyrażeń. Znaczenie których z nich najbardziej odbiega od pierwowzoru?.

"człowiek udający łagodnego umiejętnie ukrywający swój prawdziwy, zły charakter, swoje złe zamiary; człowiek przewrotny, zakłamany; ubłudnik" (Mt 7,15)
"człowiek nieufny, sceptyczny, chcący wszystko sprawdzić" (J 20,21-25)
"zdrajca; człowiek obłudny, podstępny, fałszywy" (Łk 22,48)
"człowiek obłudny, zwłaszcza udający wielką pobożność; hipokryta, świętoszek, bigot" (Łk 20, 46-47; Mk 12, 38-40)
"absolutny autorytet w jakiejś dziedzinie; wyrocznia"(Ap 1,8)
""człowiek dobrze zbudowany, silny; osiłek, olbrzym, wielkolud, siłacz" (1 Sm 17,4)
"ulubieniec, osoba najmłodsza w jakimś gronie, zwłaszcza dziecko, szczególnie faworyzowana" (Rdz 43,33-34)
"człowiek pozbawiony celu, sensu życia" (1 P 2, 25)
"człowiek miłosierny, litościwy" (Łk 10, 30-35)
"człowiek lekkomyślny, nieodpowiedzialny, niemający określonego zajęcia, żyjący cudzym kosztem; próżniak, darmozjad" (Mt 6, 26)
"ktoś, na kogo zrzuca się niesłusznie całą odpowiedzialność za coś, co jest negatywnie oceniane" (Kpł 16, 7-10)

1

Odpowiedzi

2009-10-25T10:44:36+01:00
Hiobowa wieść - zła,
ciemności egipskie- nieprzenikniona ciemność;
Salomonowy wyrok - mądre i sprawiedliwe rozwiązanie, wypływające z głębokiej mądrości.
Sodoma i Gomora siedlisko występku, gniazdo rozpusty, niemoralności, grzechu, bezbożności


3 1 3