Potrzebne od zaraz ;/ ... Proszę o jak najszybsze obliczenie i rozwiązanie :)
Będę wdzięczna ;)


1. Ile gramów stanowi 2000 cm3 P2O 5 w warunkach normalnych?
2. Oblicz ile cząsteczek i moli znajduje się w 100g Mg3(PO4)2
3. Oblicz ile gramów AlCl3 powstanie w reakcji 50 g glinu z 60 g kwasu chlorowodorowego.
4. Do 300 g 15 % roztworu Na2SO4 dodano 80 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
5. Kawałek żelaza o masie 15 g wrzucono do 400 cm3 1 molowego roztworu kwasu solnego. Który z substratów (metal czy kwas) nie przereagował całkowicie? Odpowiedź uzasadnij odpowiednim obliczeniem.
6. Jakie jest stężenie molowe 25 % roztworu LiOH jeżeli jego gęstość wynosi 1,14 g/cm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T12:13:01+01:00
Ho ho:) Ale zadańka... No to rozkminiamy:)
_________________________________________________________
1. Gęstość tlenku fosforu(V) dla warunków normalnych wynosi 2,39 g/cm³. To się bierze z tablic chemicznych(ewentualnie w wikipedii).

d=m/V=>m=Vd

m=2000cm³*2,39 g/cm³=4780g

Odp. 2000cm³ tlenku fosforu stanowi 4780g.

P.S Tak na przyszłość wzór empiryczny to P₂O₅, ale w praktyce częściej stosuje się P₄O₁₀(asocjaty, jeżeli wiesz o czym mówię).
_________________________________________________________
2. Mg₃(PO₄)₂

Jego masa to:
(24,305)*3+(30,974+15,999*4)*2= 72,915+94,97*2= 72,915+189,94= 262,855 [g/mol]

1 mol--------------262,855g
n------------------------100g

n≈0,38mol

Liczba cząsteczek:
6,02*10²³(1/mol)*0,38mol=2,2876*10²³

Odpowiedź. W 100g tego związku znajduje się 0,38 mola, czyli 2,2876*10²³ jego cząsteczek.
_________________________________________________________
3.Al+3HCl-->AlCl₃+³/₂ H₂ |*2
2Al+6HCl-->2AlCl₃+3H₂
Masa 2 moli glinu glinu: 53,964g
Masa 6 moli kwasu chlorowodorowego: 218,7654g
Masa 2 moli chlorku glinu: 266,682g

Skoro reaguje 50g glinu i 60g kwasu, to nie przereaguje cały glin, ale przereaguje cały kwas...

Ile chlorku powstanie z 60g kwasu i pewnej ilości(mniej niż 50g) glinu?
218,7654g-----266,682g
60g---------------------x

x=73,141913g

Odpowiedź. Powstanie 73,141913g AlCl₃.
_________________________________________________________
4. Masa substancji:
(15/100)*300g=45g

Masa roztworu po dodaniu wody
m=380g

Cp=100%*45g/380g≈ 11,84%

Odpowiedź. Otrzymany roztwór ma stężenie 11,84%.
_________________________________________________________
5. Fe+2HCl-->FeCl₂+H₂

Masa mola żelaza= 55,485g
Masa 2 moli kwasu chlorowodorowego=72,9218g

Masa żelaza=15g
n chlorowodoru=1mol/dm³*0,4 dm³=0,4mol
masa chlorowodoru=0,4mol*36,46g/mol≈14,58g

Powinno być więcej chlorowodoru, a mniej żelaza. W praktyce mamy więcej żelaza, a mniej chlorowodoru. Czyli przereaguje całość chlorowodoru.

Odp. Metal nie przereaguje całkowicie.
_________________________________________________________
6. Jakie jest stężenie molowe 25 % roztworu LiOH jeżeli jego gęstość wynosi 1,14 g/cm3.

Przyjmujemy że mamy go 1dm³(teoretycznie), czyli jego masa wynosi 1140g(1,14*1000).

(25/100)*1140g=285g

Teraz musimy wiedzieć ile moli waży 285g.

Masa 1 mola LiOH≈23,95g

23,95g-------1mol
285g--------------n

n≈11,9mol

Cm=11,9(mol/dm³)

Odpowiedź. Stężenie molowe tego roztworu wynosi 11,9 mol/dm³.
_________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
2 5 2