1)Na podstawie słownika terminow literackich scharakteyzuj ode jako gatunek literacki.
2)Na podstawie (różnych źródeł) wyjaśnij pojęcie poezji tyrtejskiej i zastanów się które z omawinych przez ciebie z gimnazjum czy szkoły podstawowej utwory lirycznem można uznac za przykłady tej poezji.

1

Odpowiedzi

2009-10-25T12:57:39+01:00
1.Oda (gr.-pieśń), gatunek greckiej liryki chóralnej o podniosłym charakterze, uprawiany także w starożytnym Rzymie (Horacy). Do tej tradycji odwoływali się w Polsce: Jan Kochanowski, a w okresie oświecenia : Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, Adam Naruszewicz.

2.Poezja tyrtejska - rodzaj poezji patriotycznej, nawołującej do walki w obronie niepodległości, budzącej pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do wroga. Jej nazwa wywodzi się od imienia spartańskiego poety Tyrtajosa, twórcy wielu poematów zagrzewających do walki. Poezja tyrtejska była popularna w Polsce w okresie zaborów. Znani polscy przedstawiciele poezji tyrtejskiej to przede wszystkim romantycy, tacy jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, a także, ze współczesnych poetów, Władysław Broniewski, Karol Ławicki.
Przykłady- "Kordian" Słowackiego, "Konrad Wallenrod' Mickiewicza, "Bagnet na broń" Broniewskiego.