1. Zapisz każdą z podanych liczb w postaci dziesiętnej.

a) 3/10, 2 7/10, 81/100, 5 3/100, 207/1000, 5144/10000, 85/10000
b) 11/10, 58/10, 401/100, 829/100, 1205/100, 1503/1000, 42078/10000

2. Zapisz każdą z podanych liczb w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć, jeśli to możliwe.

0,7 , 1,45 , 0,241 , 3,8707 , 6,06 , 9,018 , 0,0004

Prosze o szybkie rozwiązania:)

2

Odpowiedzi

2010-03-14T11:42:49+01:00
1.
a) 0,3 ,
(to jest 27/10?) to będzie 2,70
0,81
0,53
0,0207
0,05144
0,00085
b)
1,1
5,8
4,01
8,29
12,05
15,03
4,2078

zadanie 2.
7/10
1 i 9/20
241/1000
3 i 8707/10000
6 i 3/50
9 i 18/1000
1/2500
2010-03-14T11:44:04+01:00
1.
a) 0,3, (trudno zrozumieć, ale chyba...) 2,7, 0,81, 5,03, 0,207, 0,5144, 0,0085

b) 1,1, 5,8, 4,01, 8,29, 12,05, 1,503, 4,2048

2.


7 45 241 8707 6 18 4
- 1 - - 3 - 6 - 9 - -
10, 100, 1000, 10000, 100, 1000, 10000