PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZĄ ODPOWIEDŹ DAJE NAJLEPSZĄ MOŻE BYĆ NIEPEŁNA

1.Wpisz we właściwe miejsca na mapie nazwę ITALIA i zamaluj ten obszar na czerwono.
2.Zamaluj na mapie na żółto obszar pierwszej prowincji rzymskiej.Napisz jej nazwę oraz rok włączenia do terytorium rzymskiego.
3. Wpisz na mapie obok podanych symboli na mapie, właściwe litery, które oznaczają stoczone przez Rzymian w tych miejscach bitwy.Napisz rok i nazwę państwa , które zwyciężyło w tej bitwie:
a) Kanny: (rok) (zwycięzca)
b) Zama: (rok) (zwycięzca)
4.Oznacz na mapie grubszą czarna linią północną granicę imperium.
5.Zakreśl na mapie nazwę miasta uznawanego za najwiękzego wroga Rzymu w III wieku p. n. e.
6.Oznacz na mapie orientacyjnie odpowiednimi literami następujące prowincje rzymskie:
A- Egipt
B- Brytanię
C- Galię
D- Palestynę
7.Oddziel na mapie linią pionową (np. koloru niebieskiego) tę część państwa rzymskiego, w której postępowała romanizacja, od obszaru, na którym dominowały wpływy greckie(kultura helenistyczna). Oznacz te obszry literami: R (romanizacja) i H (hellenizacja).
8.Uzupełnij legendę, wpisując w wykropkowane miejsca określenia umieszczonej niżej(jedno z określeń nie odpowiada prawdzie):
królestw, republiki, Cezara,Oktawiana Augusta

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:48:00+01:00
Proszę !
62 4 62
ej napiszesz mi tu zad 2 bo nie widze ;)
bardzo ci dzienkuje bigos
!!
ej napisze mi kto zd.3 i 2 plis
ktoś to może napisać??? !!!