Kula o promieniu 10 cm i prostopadłościan, którego jedna ze scian ma wymiary 8cm i 12,5 cm . mają taką samą objętość. Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli.Zapisz obliczenia. W obliczeniach przyjmij za pi=3. Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych
Wzory do kuli: V=4/3 pi r do sześcianu
P=4pi r do kwadratu
r-promień kuli

1

Odpowiedzi

2010-03-14T11:37:37+01:00
Http://zadane.pl/zadanie/273444 Tu masz zrobione zadanie:)