Napisz wstep do rozprawki na temat: Czy ,,Syzyfowe prace'' nadal powinny byc lektura szkolna?
twoj wstep powinien zawierac odpowiedzi n pytania:
-co to jest kanon lektur szkolnych?
-jakie ksiazki do niego naleza
-czego dotyczy powiesc stefana zeromskiego, ze znalazła sie na tej liscie, czy tak byc powinno(TEZA)
-zapowiedz argumentacji
POMOCY!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T11:50:56+01:00
Kanonem określa sie normy ogólnie przyjete, zasady, wzory, reguły. Knaonem lektur są wzorcowe przykłady literackie z poszczególnych epok-są to najwybitniejsze dzieła znanych twórców. Literatura ta przybliza nam problematyke, tło historyczne ówczesnych dziejów. Powieść Stefana Żeromskiego ukazuje nam losy dorastającego Marcina Borowicza, w szkole w czasach zaborów. W szkole końca XIX wieku panują odmienne reguły niż we współczesnej szkole. Brakuje tam przedewszystkim swobody myśli, dostępu do utworów literackich i przedewszystkim jezyka polskiego. Ksiazka ta ukazuje proces dojrzewania politcznego i społecznego młodzieży polskeij poddanej rusyfikacji. Moim zdaniem ksiązka ta wysminienicie wpisuje sie w kanon polskiej literatury.
1 1 1