Wydanie przez Niemcy i Austro-Węgry aktu 5 listopada było spowodowane:
a) apelem papieża
b)ultimatum skierowanym do tych państw przez prezydenta USA
c)rozpoczęciem nieograniczonej wojny podwodnej
d)chęcią pozyskania od dalszej walki Polaków w związku ze stratami ponoszonymi przez te państwa na frontach I wojny światowej
e)niespełnieniem żadnego z punktów a-d

JEDNA ODPOWIEDŹ JEST POPRAWNA

1

Odpowiedzi

2010-03-14T11:50:56+01:00