Pan Zabłocki od trzech lat handluje mydłem. W pierwszym roku interes szedł świetnie. W drugim roku sprzedał o 40 % mydła mniej,a w trzecim roku sprzedał połowę tego,co w roku poprzednim. W ciągu trzech lat sprzedał 3,8 tony mydła. Ile sprzedał w ostatnim roku ?

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2011-07-19T14:56:51+02:00

x – ilość mydła sprzedana w pierwszym roku 
x – 40%x – ilość mydła sprzedana w drugim roku 
½·( x – 40%x) – ilość mydła sprzedana w trzecim roku 
3,8 ton – ilość mydła sprzedana w ciągu trzech lat 

x + x – 40%x + ½( x – 40%x) – ilość mydła sprzedana w ciągu trzech lat 

 

x + x – 40%x + ½( x – 40%x) = 3,8 
2x – 0,4x + ½·(x – 0,4x) = 3,8 
1,6x + ½ · 0,6x = 3,8
 
1,6x + 0,3x = 3,8 
1,9x = 3,8 /:1,9 
x = 2

W pierwszym roku sprzedano: x = 2 tony

W drugim roku sprzedano: x – 40%x = x - 0,4x = 0,6x = 0,6·2 = 1,2 tony
W trzecim roku sprzeadano: ½· ( x – 40%x) = ½ · 0,6x = 0,3x = 0,3 · 2 = 0,6 tony
  
Odp: W ostatnim roku sprzedano 0,6 tony mydła.

1 5 1