Odpowiedzi

2010-03-14T11:41:23+01:00
Prądy oceaniczne

Prądy morskie ciepłe: Północnorównikowy, Karaibski, Antylski, Zatokowy (Golfsztrom), Północnoatlantycki, Norweski, Zachodniogrenlandzki, Gwinejski, Gujański, Południoworównikowy oraz Prąd Brazylijski.

Prądy zimne to: Labradorski, Wschodniogrenlandzki, Kanaryjski, Benguelski, Falklandzki i Dryf Wiatrów Zachodnich.
Prądy powierzchniowe

Prądy powierzchniowe na Oceanie Atlantyckim przybierają kształt dwóch wielkich kręgów, na półkuli północnej (poruszających się zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i południowej (poruszających się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Na półkuli południowej wzdłuż równika od zachodnich wybrzeży Afryki w kierunku Ameryki Południowej płynie ciepły Prąd Południoworównikowy, w okolicach Przylądka Branco, na wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej rozdziela się na Prąd Gujański oraz na Prąd Brazylijski, który płynie na południe do ujścia rzeki La Platy, gdzie w okolicach 40°S łączy się z zimnym Prądem Wiatrów Zachodnich i wraca jako zimny Prąd Benguelski do zachodnich wybrzeży Afryki.

Na półkuli północnej wzdłuż równika od zachodnich wybrzeży Afryki w kierunku Ameryki Południowej płynie ciepły Prąd Północnorównikowy, u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej łączy się z Prądem Gujańskim i płynie w kierunku Zatoki Meksykańskiej, a następnie wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej (przełęcz ciepłego Prądu Zatokowego – Golfstromu), w okolicach 40?N skręca na wschód i płynie w kierunku Europy, gdzie rozdziela się na ciepły Prąd Północnoatlantycki, płynący na północ w kierunku Półwyspu Skandynawskiego, oraz na zimny Prąd Kanaryjski, który płynie na południe do zachodnich wybrzeży Afryki, gdzie łączy się z ciepłym Prądem Północnorównikowym.
Prądy głębinowe

Prądy głębinowe Oceanu Atlantyckiego podzielone są na kilka warstw – najzimniejsze wody antarktyczne, zajmują obszar w okolicach dna i płyną w kierunku równika, wody północnoatlantyckie zajmują obszar pomiędzy 2000 a 3000 m i płyną na południe, natomiast wody pochodzące z topnienia lodów płyną na głębokości 1000 m i kierują się na północ.
Flora i fauna
6 2 6
2010-03-14T11:42:46+01:00
1.Prąd Kanaryjski
2. Prąd Północno-Atlantycki
3.Prąd Madagaskarski
4.Prąd równikowy- wsteczny
5.Prąd Północno-równikowy
6.Prąd Południowo-równikowy
7.Prąd Wschodnio-australijski
8.Dryf Wiatrów zachodnich
2010-03-14T11:46:39+01:00
Ocean Atlantycki: Wschodniogrenlandzki, Irmingera, Zachodniogrenlandzki, Labradorski, Zatokowy (Golfsztrom), Północnoatlantycki, Kanaryjski, Północnorównikowy, Antylski, Gujański, Karaibski, Równikowy Prąd Wsteczny, Gwinejski, Południoworównikowy, Brazylijski, Falklandzki, Dryf Wiatrów Zachodnich, Benguelski;

Ocean Indyjski: Mozambicki, Agulhas, Dryf Wiatrów Zachodnich, Zachodnio australijski, Południoworównikowy, Somalijski, Monsunowy;

Ocean Spokojny: Wschodnioaustralijski, Dryf Wiatrów Zachodnich, Peruwiański, Równikowy, Południoworównikowy Prąd Wsteczny, Południoworównikowy, Alaskański, Aleucki, Oja Siwo (Kurylski), Kuro Siwo, Kalifornijski, Północnorównikowy, Północnorównikowy Prąd Wsteczny.

Ocean Arktyczny: Prąd Norweski, Prąd Wschodniogrenlandzki, ...
1 3 1