Odpowiedzi

2010-03-14T11:49:45+01:00
Inflacja- wzrost poziomu cen
dewaluacja - reforma pieniężna, która polega na obniżeniu kursu waluty narodowej wobec innych walut przez narodowy bank centralny.
deflacja - wzrost wartości pieniądza w czasie.
19 4 19