1.Oblicz
a)16% liczby 75
b)28% liczby 45
c)120% liczby 65
d)0,5% liczby 60
e)12,5% liczby 80
f)25% liczby 40
g)24% liczby 65
h)160% liczby 75
i)0,5% liczby 50
j)12,5% liczby 64

2. a) Znajdź liczbę o 45% większą od liczby 70.
b) Znajdź liczbę o 35% mniejszą od 90.

3. a) Michał ma w swoich zbiorach 60 pocztówek z całego świata. 55% jego pocztówek pochodzi z Europy, 30% z Ameryki, a pozostała część z Australii. Ile pocztówek każdego rodzaju ma Michał.
b) Na konkurs narciarski zapisało się 40 uczestników, 45% uczestników to dzieci, 30% to mężczyźni. Pozostali uczestnicy to kobiety. Ilu mężczyzn, ile dzieci i k0obiet było na konkursie.

4. a) Lodówka w sklepie kosztuje 900zł. Jej cenę najpierw obniżono o 20%, a następnie podwyższono o 25%. Oblicz obecną cenę tej lodówki.
b) Telewizor w sklepie kosztował 700zł jego cenę najpierw podwyższono o 25% a następnie obniżono o 20%. Ile obecnie kosztuje ten telewizor.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:03:56+01:00
1.
a) 0,16*75=12
b) 0,28*45=12,6
c) 1,2*65=78
d) 0,005*60=0,3
e) 0,125*80=10
f) 0,25*40=10
g) 0,24*65= 15,6
h) 1,6*75=120
i) 0,005*50=0,25
j) 0,125*64=8

2.
a) 0,45*70=31,5
70+31,5=101,5
b) 0,35*90=31,5
90-31,5=58,5

3.
a) Z Europy:
0.55*60=33
Z Ameryki:
0,3*60=18
Z Australii:
100% - (55%+30%)=100% - 85% = 15%
0,15*60=9

Odp. Z Europy ma 33 pocztówki, z Ameryki 18, a z Australii 9.

b) dzieci:
0,45*40=18
mężczyźni:
0,3*40=12
kobiety:
100% - (45%+ 30%) = 100% - 75% = 25%
0,25*40=10

Odp. Na konkurs zapisało się 18 dziecie, 12 mężczyzn i 10 kobiet.

4.
a) 0,2*900=180
900-180=720

0,25*720=180
720+180=900

Opd. Lodówka obecnie kosztuje 900 zł.

b)0,25*700=175
700+175=875

0,2*875=175
875-175=700

Odp. Telewizor obecnie kosztuje 700 zł.

Liczę na naj; pp


Aha. I jeszcze :
W każdym zadaniu procenty się zamienia na ułamki; pp Czyli liczbę z procentu dzielimy na 100; dd
7 3 7
2010-03-14T12:04:54+01:00
Zad1
a)16\100*75=12
b)28\100*45=12,6
c)120\100*65=78
d)5\1000*60=0,3
e)125\1000*80=10
f)25\100*40=10
g)24\100*65=15,6
h)160\100*75=120
i)5\1000*50=0,25
j)125\1000*64=8

zad2
a) x=145\100*70=101,5
b)x=90-35\100*90
x=90-31,5=58,5

zad3
a)
55\100*60=33 - pocztówki z europy
30\100*60=18 - pocztówki z ameryki
60-(33+18)=9 - pocztówki z australi
b)
45\100*40=18 - dzieci
30\100*40=12 - mężczyźni
40-(12+18)=10 - kobiety

zad4
a)
cena po obniżce
x=900 - 20\100*900=900-180=720
cena po podwyżce
x=720+25\100*720=720+180=900
b)
cena po podwyżce
x=700+25\100*700=700+175=875
cena po obniżce
x=875-20\100*875=875-175=700
13 4 13