Na rysunku przedstawiony jest trójkąt prostokątny ABC o bokach 3 cm, 4 cm i 5 cm. Odbijamy symetrycznie ten trójkąt względem prostej przechodzącej przez punkty B i C
a. Jakie własności ma trójkąt ACA' ?
b. Jakie są długości jego boków?

To jest ten trojkąt ;

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:01:43+01:00