Odpowiedzi

2010-03-14T11:56:07+01:00
Długowzroczność - Dalekowzroczność spowodowana jest zbyt małym wymiarem przednio-tylnim gałki ocznej oraz zmniejszeniem elastyczności soczewki i zbyt małym jej uwypukleniem.
Krótkowzroczność - Mimo prowadzonych na całym świecie intensywnych badań naukowych nie wypracowano jeszcze jednolitego poglądu dotyczącego przyczyn powstawania i pogłębiania się krótkowzroczności. Część badaczy uważa, że niezwykle ważny jest czynnik genetyczny, czyli dziedziczenie tej wady. Inni są zdania, że najważniejszą przyczyną jest nadmierna praca wzrokowa z bliży (czytanie, pisanie). Obserwuje się bowiem wzrost częstości występowania tej wady u osób bardziej wykształconych. Budowa prawidłowych oczu ludzkich preferuje patrzenie w dal. Wówczas oczy się nie męczą. Praca wzrokowa z bliży wymaga wysiłku akomodacyjnego i przybiera absurdalne rozmiary we współczesnych społeczeństwach. Krótkowzroczność prostą można traktować więc jako przystosowanie się oczu do pracy z bliskiej odległości (kosztem gorszego widzenia dali). Wśród pośrednich przyczyn krótkowzroczności podnosi się też zagadnienie zbyt małłej ilości białka w diecie, występowanie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz zaniedbywanie podstawowych zasad higieny pracy wzrokowej.

1 5 1
2010-03-14T12:12:22+01:00
Przyczyny :

Krótkowzroczność może być wynikiem:

* zbyt długiej osi gałki ocznej (krótkowzroczność osiowa)
* zbyt wypukłej krzywizny poszczególnych elementów układu optycznego (krótkowzroczność krzywiznowa)
* zbyt dużej siły łamiącej układu optycznego oka (krótkowzroczność refrakcyjna)

Wszystkie te przyczyny powodują, że promienie świetlne, które w nieakomodującym oku zdrowym ogniskowane są na siatkówce, w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed siatkówką w wyniku czego, powstaje obraz nieostry.

Krótkowzroczność jest dziedziczna i jest często rozpoznawana u dzieci w wieku 8-12 lat. W okresie dojrzewania gdy następuje gwałtowny wzrost, krótkowzroczność pogarsza się. W wieku 20-40 lat może się nieznacznie zmieniać. W ujawnieniu się krótkowzroczności dużą rolę odgrywa częste powtarzanie czynności wymagających patrzenia z bliska przez dłuższy czas (np. czytanie, praca na komputerze). U kobiet mających predyspozycje do powstania tej wady wzroku, czynnikiem, który może przyczynić się do jej pogorszenia jest ciąża.
2 4 2