Odpowiedzi

2010-03-14T12:31:37+01:00
Srebro:
ZASTOSOWANIE:
-w celach użytkowych i artystycznych, do aparatury chemicznej, instrumentów, ogniw, luster, złącz elektrycznych itp.

Złoto:
ZASTOSOWANIE:
- wykorzystywane jest do wyrobu biżuterii, protez dentystycznych, monet i powłok ochronnych
- z innymi metalami wykorzystywane są w jubilerstwie i do produkcji monet


Platyna:
ZASTOSOWANIE:
- Platyna znalazła zastosowanie głównie w jubilerstwie i w technice dentystycznej
- wykorzystuje się w technice laboratoryjnej do produkcji różnego rodzaju przyrządów

Magnez:
ZASTOSOWANIE:
- zastosowanie między innymi jako wypełniacze w przemyśle papierowym

Potas
ZASTOSOWANIE:
-Stopy potasu znalazły zastosowanie m. in. jako dodatek do wywoływaczy w fotografice, do produkcji bromku srebra, w litografii i medycynie.


Żelazo:
ZASTOSOWANIE:
- Czyste żelazo ma niewielkie zastosowanie. Używa się go głównie jako rdzeni elektromagnesów (pętla histerezy jest węższa im żelazo jest czystsze).Większe zastosowanie zyskuje tworząc stopy.Miedź:
ZASTOSOWANIE:
- w elektrotechnice
- w produkcji elementów grzejnych i wymienników ciepła
- w budownictwie i przemyśle


Cyna:

ZASTOSOWANIE:
- wyrabiane są z niej naczynia, lampy, świeczniki, puszki do konserw oraz konwi na mleko
-Cynę używa się do pokrywania innych metali cienką warstwą antykorozyjną


Glin( aluminium)
ZASTOSOWANIE:
- używany jest do budowy elementów konstrukcyjnych wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybkość i lekkość (samoloty, wagony i samochody).
- wykorzystywany do budowy tłoków silników spalinowych
- w przemyśle spożywczym jako folia aluminiowa czy materiał do produkcji opakowań (puszki)
- zastosowanie przy budowie kadłubów statków oraz innych podwodnych urządzeń
- wzrasta jego rola jako materiału do budowy pancerzy i powłok ochronnych


Ołów:
ZASTOSOWANIE:
- z jego stopu z cyną robiono rury i naczynia
- używa się do produkcji baterii i akumulatorów
- jego związki używane są do produkcji farb, barwników oraz trucizn

Rtęć:
ZASTOSOWANIE:
- użycie jej w termometrach
- w pompach próżniowych, barometrach, prostownikach, stycznikach elektrycznych
- pary rtęci wykorzystuje się jako źródło promieniowania ultrafioletowego m. in. solariach.


Jaką rolę w życiu człowieka pełnią metale ?
Metale szlachetne, półszlachetne i te nieszlachetne otaczają nas i są wykorzystywane przez ludzi w najprostszych sytuacjach gdyż w życiu człowieka pełnią rolę „ozdoby”, znajdują zastosowanie w celach artystycznych i w dentystyce, są wykorzystywane także w przemyśle. Z ich stopów wykonuje się przyrządy gospodarstwa domowego i środki transportu. Wykorzystywane są w elektrotechnice i budownictwie. Są wykorzystywane jako opakowania do artykułów spożywczych.
Gdyby zabrakło metali „ Świat stanął by w miejscu”. Nie moglibyśmy poruszać środkami transportu, mieć ogrzewanych domów i świat byłby mało ciekawy.
2010-03-14T12:44:29+01:00
Stopy metali są to mieszaniny jednorodne sporządzone po to aby otrzymywać inne cechy materiału. Np : wyższą twardość, nierdzewność, inną barwę czy też lepsze przewodnictwo elektryczne. Jednym ze stopów żelaza jest stal. Składa się ona z 98 % żelaza i 2 % węgla. Jest ona twarda i elastyczna. Wykorzystuje się ja do konstrukcji budynków, szyn kolejowych, drutów lub narzędzi. Innym podobnym stopem jest żeliwo. Jego skład wynosi 96 % żelaza i 4 % węgla. Jest to stop twardy jednak kruchy tzn. nie jest elastyczny. Z żeliwa wykonuje się grzejniki, elementy pieców i korpusy kominków. Kolejnym rodzajem stopu jest mosiądz, który jest dość twardy. Składa się z miedzi i cynku. Można z niego wyrabiać monety, puchary, kłódki i pomniki. Kolejnym stopem, który również można wykorzystać do wyrobu pomników jest brąz. Wykonuje się z niego również odlewy artystyczne. Jego skład to miedź i cyna. W rzeźbiarstwie do wyrobu elementów ozdobnych wykorzystuje się spiż, który składa się z miedzi, cynku, cyny i ołowiu.W lotnictwie natomiast wykorzystujemy duraluminium. Jest to stop wykonany z aluminium miedzi manganu i magnezu oraz często krzemu i żelaza.