11. Ile rozwiązań ma równanie?
a) 2+x=1/2(4+2x)
b)2x-1=5+2x
c)x-x-x=x-x
d)3x-1=2(x+2)-5+x

12. Wśród rownań znajdz równania równoważne .
1.5x-3=7x+1
2.10+4(1-x)=2x-6
3.-3x+1=-2(x-3)-3
4.x-2/4=2
5.-2X+1/2=-3x+2 1/2
6. 1/5X-2=1/2X-5

14. rozwiąż równanie.
a)2x-1/2(3x-2)=7/4-x
b)3x-2(1-2x)=0,5(3x+1,5)
c)3 1/3x+8=4 2/5x-8
d) x/2+x/4+x/5=x-1

/-kreska ułamkowa

Prosze jak najszybciej ;)

DAM NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:11:47+01:00
11. Ile rozwiązań ma równanie?
a) 2+x=½(4+2x)
2+x=2+x
0=0 nieskończenie wiele
b)2x-1=5+2x
2x-2x=5+1
0=6 brak rozwiązań
c)x-x-x=x-x
-x=0 |/*(-1)
x=0 jedno rozwiązanie
d)3x-1=2(x+2)-5+x
3x-1=2x+4-5+x
3x-2x-x=-1+1
0=0 - nieskończenie wiele

12. Wśród rownań znajdz równania równoważne . 1 i 3
1.5x-3=7x+1
5x-7x=1+3
-2x=4|/(-2)
x=-2
2.10+4(1-x)=2x-6
10+4-4x=2x-6
-4x-2x=-6-10-4
-6x=-18|/(-6)
x=3
3.-3x+1=-2(x-3)-3
-3x+1=-2x+6-3
-3x+2x=3-1
-x=2 |/(-1)
x=-2
4.x-²/₄=2
x=2+½
x=2½

5.-2X+½=-3x+2 ½
-2x+3x=2½-½
x=2
6.⅕X-2=½X-5
²/₁₀x-⁵/₁₀x=-5+2
-³/₁₀x=-3 |*(-¹⁰/₃)
x=10
14. rozwiąż równanie.
a)2x-½(3x-2)=⁷/₄-x
2x-1½x+1=1¾-x
½x+x=1¾-1
1½x=¾ |*³/₂
x=⁹/₈
x=1⅛
b)3x-2(1-2x)=0,5(3x+1,5)
3x-2+4x=1,5x+0,75
7x-1,5x=0,75+2
5,5x=2,75 |/5,5
x=0,5
c)3 ⅓x+8=4 ⅖x-8
3⁵/₁₅x-4⁶/₁₅=-8-8
-2¹⁴/₁₅x=-16
-⁴⁴/₁₅x=-16 |*(-¹⁵/₄₄)
x=5²⁰/₄₄
x=5⁵/₁₁
d) x/2+x/4+x/5=x-1 |*20
10x+5x+4x=20x-20
19x-20x=-20
-x=-20 |*(-1)
x=20
4 5 4