Odpowiedzi

2009-10-25T14:01:44+01:00
Św. Mateusz( MAteusz - dar Boga), jeden z dwunastu apostołów, przed powołaniem poborca podatkowy. Był też znany jako Lewi(Mt. 9:9, 10:3, Mk. 2:14), Autor pierwszej Ewangelii kanonicznej. Ewangelię napisał w Antiochii (Syrii) ok 60r po Chrystusie. Tematem tej Ewangelii jest pokazanie na podstawie Starego Testamentu pokazać że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem obiecanym Mesjaszem, pokazuje także dokładnie Jego rodowód.

Św. Marek (Marek - uprzejmy, lśniący), Wierzący, towarzysz podróży misjyjnych św. Pawła(Dz. 12;12,25). Marek to łacińska forma imienia, Jan to jego hebrajski odpowiednik. Jest Autorem Ewangelii nazwanej od jego imienia. Ewangelię napisał ok 55r po Chrystusie, W Rzymie. Tematem tejże Ewangelii jest przedstawianie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawcę oraz jako przykładowego sługę.

Św. Łukasz ( Łukasz - dający światło), ewangelista, lekarz i autor trzeciej ewangelii oraz DZiejów Apostolskich (Kol 4;14, 2 Tm 4;11, Flm 24). Ewangelię napisał w Cezarei ok. 60r po Chrystusie. W swojej ewangelii pokazuje czyny Pana Jezusa oraz poselstwo które jest wydarzeniem historii.

Św. Jan( Jan skórcona forma imienia Jehoanan - dar Boży) Syn Zebedeusza, jeden z 12 apostołów. Autor Ks. Apokalipsy, czwartej ewangelii oraz trzech listów z Nowego Testamentu noszących jego imię ( Mt. 4;21, 10;2,Dz.1;13, Ga. 2;9, Ap. 1;1. Ewangelię napisał pomiędzy 85 a 90 r. po Chrystusie w Efezie. Tematem w jego ewangelii bylo pokazanie Pana Jezusa Chrystusa jako najpełniejsze objawienie Boga, Zbawcy świata.
24 3 24