ZAD 1
Zapytano 200 uczniów pewnej szkoły, w jaki sposób porozumiewają się na odległość ze swoimi koleżankami i kolegami

Sms List Telefon E-mail
? 5% 35% 19%

Jaki procent zapytanych uczniów wysyła Sms-y do koleżanek i kolegów ?

Ile uczniów porozumiewa się na odległość za pomocą listów ?

zad 2
w którym słowniku znajdziesz informacje na temat pisowni iion i nazwisk ?

Zad 3
Za kilogram jabłek i kilogram gruszek zapłacono 7,20 zł Ile kosztowały jabłka a ile gruszki, jeżeli cena gruszek była o 1,20 wyższa niż cena jabłek?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:35:37+01:00
Zad. 1
a)
5% + 35% + 19% = 59%
100% - 59% = 41%
41% _ tyle uczniów wysyła sms do koleżanek i kolegów

b)
100% - 200 uczniów
35% - x uczniów
x = (35 × 200) ÷ 100 = 7000 ÷ 100 = 70 uczniów
70 uczniów porozumiewa się za pomocą listów ( z zapytanych )

Zad. 2
To nie jest zad matematyczne.
wydaje mi się jednak, że imion to trzeba szukać w słowniku j. polskiego, a do nazwisk nie ma reguły (choć nie jestem pewna).
Co do zad 1 i 3 na 100 % dobrze ; D

Zad. 3

x- cena jabłek
x + 1.20 - cena gruszek

x + ( x + 1.20) = 7.20
7.20 - 1.20 = 2x
6 = 2x /2
x - 3 zł

3zł - cena jabłek
3zl + 1.20zl = 4.20zł - cena gruszek
3 4 3