Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:08:50+01:00
-ocenia ustawy uchwalone przez senat;
-ma udzial w powołaniu i odwolaniu Prezesa NiK i Rzecznika Praw Obywatelskich;
-rozpatruje sprawozdania RZecznika;


4 nie wiem ale mam nadzieje ze 3 pomoga
2010-03-14T12:09:48+01:00
*Akceptuje lub nie akceptuje wniosek prezydenta w sprawie przeprowadzenia referendum wyraża zgodę na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich
*wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch - do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzech do Rady Polityki Pieniężnej
*marszałek Senatu lub grupa 30 senatorów może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z konstytucją ustaw i umów międzynarodowych, a także działalności partii politycznych.