POMOCY!!! ZADANIE NA JUTRO!!!

1.Zredaguj wyrazy podobne.
b)5a3-2ax3+2ax3-a3x-4a3
d)4x2y-2xy2+3xy+1/4x2y+8yx-12y2x
2.Doprowadź podane wyrażenia do najprostszej postaci i oblicz jego wartość liczbową dla podanych wartości.
b)5a+3(a-b)-14a dla a=6, b=5
d)2(3x-4)+3(-5x+4)-(-x-1) dla x=3/4
3.Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
b)ax2+bx
d)x(y+z)+2(y+z)

POMOCY!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-14T12:09:15+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:15:05+01:00
1.
b)-a³x + a³
d) 4 1/4 x²y - 14 y²x + 11xy

2.
b)a=6, b=5
5a+3(a-b)-14a = 5a+3a-3b-14a= -6a - 3b
-36 - 15 = -51
d) x=3/4
2(3x-4)+3(-5x+4)-(-x-1) = 6x-8-15x+12+x+1= -8x +5
-6 + 5= -1
3.
b)ax²+bx = x(ax+b)
d)x(y+z)+2(y+z) = (y+z)(x+2)
1 5 1