Odpowiedzi

2010-03-14T15:40:07+01:00
V. Nie zabijaj!
Życie fizyczne, duchowe i nadprzyrodzone-to wielkie dzieła i dary Boże. To odblask Bożej wiekuistej żywotności. Toteż nikt z ludzi nie ma prawa samowolnie odbierać sobie ani też innym(poza koniecznością obrony przed napastnikiem). Kto je przerywa lub życiu zagraża, staje się winnym grzechu. Pomyśl:
- Czy nie przyczyniłes się w sposób świadomy i zamierzony do czyjeś śmierci?
- Czy nie wyrażałeś poglądu, że pewnych ludzi wolno zabijać?
- Czy nie spowodowałeś zabójstwa dziecka nienarodzonego?
- Czy sugestią, namową lub materialną pomocą nie przyczyniłeś się do zabójstwa nienarodzonego dziecka?
- Czy nie narażałeś siebie na śmierć przez niepotrzebne ryzyko(niebezpieczna wspinaczka, pływanie w niedozwolonych miejscach i warunkach, nadmierna szybkość w prowadzeniu wozu itp.)?
- Czy nie podejmowałeś zamachu samobójczego, czy tolerowałeś samobójcze myśli?
- Czy nie narażałeś się na utratę zdrowia przez nieregularne posiłki, picie alkoholu, uzywanie narkotyków, palenie papierosów, częste picie kawy, przesadne odchudzanie się, nocne zabawy i hulanki?
- Czy nie osłabiałeś swojego zdrowia przez nadmierną pracę umyśłową lub fizyczną(zarywanie nocy)?
- Czy dziękowałeś Bogu za zdrowie i życie?
2 4 2