Odpowiedzi

2010-03-14T12:17:18+01:00
Słowotwórstwo – dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku.

Słowotwórstwo podzielić można na słowotwórstwo synchroniczne (funkcjonalne) - zajmujące się strukturą słownictwa i badaniem, w jaki sposób użytkownicy języka powiększają jego zasób, także derywacją oraz na słowotwórstwo diachroniczne (genetyczne, historyczne) - zajmujące się procesem historycznym w powstawaniu słów.
wyraz podstawowy – wyraz od którego utworzony został wyraz pochodny
wyraz pochodny – wyraz utworzony od wyrazu podstwowego
parafraza słowotwórcza – opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego i zawierający wyraz podstawowy
formant – cząstka słowotwórstwa, za pomocą której tworzymy wyrażenie przyimkowe
podstawa słowotwórcza – część wyrazu pochodnego, która zostaje po odcięciu formantu


Podstawowe pojęcia:
rdzeń – najmniejsza, niepodzielna, podstawa słowotwórcza
rodzina wyrazów – grupa wyrazów pochodnych mająca ten sam rdzeń z zasady powiązania też wspólnym, ogólnym znaczeniem
Wyrazy pokrewne – wszystkie wyrazy mają ten sam rdzeń
5 4 5
2010-03-14T12:20:33+01:00
Wyraz podstawowy-wyraz od którego został utworzony wyraz pochodny

Wyraz pochodny -wyraz utworzony od wyrazu pochodnego

Parafraza słowotwórcza-opis wyjaśniająćy znaczenie wyrazu pochodnego i zawierający wyraz podstawowy

Formant-cząstka słowotwórcza, za pomocą której tworzymy wyrażenie przimkowe

Podstawa słowotwórcza-część wyrazu pochodnego,która zostaje po odcięciu formantu
4 3 4