Dorosły człowiek ma średnio 5 litrów krwi, co stanowi około 7% masy ciała. W jednym litrze krwi znajdują się około 5x10{12} <-potegi) czerwonych krwinek i od 5x10 (do potegi 9) do 8x10 (do potegi 9 ) krwinek białych. Oblicz przybliżoną liczbę czerwonych i białych krwinek we krwi dorosłego człowieka. Ile razy wiecej jest czerwonych krwinek niż białych ?

1

Odpowiedzi

2009-10-25T11:57:07+01:00
Rozwiazujemy zadanie z proporcji
1/5=(5 x 10¹²) / X
gdzie X- liczba czerwonych krwinek w 5 litrach krwi
X=25 x 10¹² - czerwonych krwinek

1/5=(5 x 10^9)/ X₁
X₁- dolna grnica liczby białych krwinek
X₁=25 x 10^9

1/5=( 8 x 10^9)/ X₂
X₂- górna granica liczby czerwonych krwinek
X₂= 40 x 10^9

25 x 10^9 do 40 x 10^9- białych krwinek

(25 x10¹²)/ ( 25 x 10^9)= 10³= 1000
(25 x10¹²)/ (40 x 10^9)= 0,625 x 10³=625

Czerwonych krwinke jest od 625 do 1000 razy wiecej niż białych.