Zad. 5 Rozwiąż równania:
a) 3(x-4)-4(2x-7)=2(x+5)
b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
c) 2(x-3)-4(3+x)=-3(x+2)+2(2x-1)
d) 6(x+1)+3(2-x)=(2x-1)-(4-x)
zad.6 Rozwiąż równania:
a) 2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9)
b) -3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8)
c) -8(x+2)+3(x+5)=-2(2x+3)+4(2x-1)
d) 6(4-x)+5(2x-5)=4(x-1)-3(4-x)
zad.7 Rozwiąż równania
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
b) 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4
c) 4-5(3-x)=-x-(3-2x)
d) x-(7+2x)=2(x-1)+1
zad.8 Rozwiąż równania:
a) 2x-(1-4x)=2+(8x-5)
b) 4-2(5-x)=x-4(x-1)
c) 7-(3x+4)=(x+1)-(2x+4)
d) x+3-(4-x)=3x-(2x-3)
Zad.9 Rozwiąż równania:
a) 2x-7-[3-2x-2(1-2x)]=x-11
b) 10-[2(1-x)-3(2x+5)]=2(x+5)+1
c) 8-3x-2[4-(x+5)]=3(x+1)-1
d)1-2x-3[2x-(-5+x)]=x+4
Zad.11 Rozwiąż równania:
a) 0,7x-3+1,1x=-2,1x+0,6
b) 0,11x-0,08+0,4x=-0,01x+0,2
c) -0,4+2x-2,1=0,3x-0,8
d) 0,06-1+0,4x=0,27-0,04x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:41:12+01:00
Zad. 5 Rozwiąż równania:
a) 3(x-4)-4(2x-7)=2(x+5)
3X-12-8X-28=2X+10
3x-8x-2x=12+28+10
-7x=50÷ -7
x=7 1/7
b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
4x-6+12-3x=-x-1
4x-3x+x=6-12-1
2x=-7÷2
x=-3 1/2
c) 2(x-3)-4(3+x)=-3(x+2)+2(2x-1)
2x-6-12+4x=-3x+6+4x-2
2x+4x+3x-4x=6+12+6-2
5x=22÷5
x=4 2/5
d) 6(x+1)+3(2-x)=(2x-1)-(4-x)
6x+6+6-3x=x-5
6x-3x-x=-6-6-5
4x=-17÷4
x=4 1/4
zad.7 Rozwiąż równania
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
9-3x+2x=8-2x-4
-3x+2x+2x=-9+8-4
-x=-5
b) 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4
4x-15x+30=4+2x-4
4x-15x-2x=-30+4-4
9x=-30÷9
x=-3 1/3
c) 4-5(3-x)=-x-(3-2x)
4-15-5x=3x+2x
-5x-3x-2x=-4+15
-10x=-11÷ -10
x=1 1/10

5 3 5