Odpowiedzi

2010-03-14T12:24:59+01:00
Z powodu pogarszającej się sytuacji politycznej kraju, kolejnych upadających rządów i lęku przed ponownym sprawowaniem władzy przez skompromitowany rząd.
27 3 27
2010-03-14T12:26:16+01:00
Piłsudskiego niepokoiła niemożność skutecznego działania przez kolejne rządy uwikłane w spory między zbyt licznymi i skłóconymi partiami (tzw. sejmokracja)
17 3 17
2010-03-14T12:26:31+01:00
Józef Piłsudski dokonał zamachu majowego tzw. Przewrotu majowego , ponieważ polacy byli coraz bardziej zawiedzeni sytuacją w kraju i nieskutecznymi rządami . Wtedy to uznał , że działania partii politycznych prowadzą Rzeczpospolitą do zguby . Postanowił wykorzystać poparcie armii oraz autorytet , jakim cieszył się w gospodarce .
21 4 21