Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T12:35:17+01:00
L=6cm
6cm=2a
a=3cm
a=r
r=3cm
P=πr²+πrl
P=π(3cm)²+π3cm*6cm
P=9πcm²+18πcm²=27πcm²
π=3,14
P=27×3,14cm²=84,78cm²
9 4 9
2010-03-14T12:36:04+01:00
L=6cm
r=½*6=3cm
Pc=?
Pc=Pp+Pb
Pc=πr²+πrl=πr(r+l)
Pc=π3(3+6)=27π [cm²]

rysunek w załączniku
3 3 3
2010-03-14T12:42:47+01:00
Tworząca stożka ma długość 6 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy stożka pod kątem 60 stopni. oblicz pole powierzchni
całkowitej stożka.

l=6 cm -nachylona do płaszczyzny pod kat.60° czyli to funkcja trygonometryczna cosα =60°
cos60°=½, podstawiasz :
½=r/6
2r=6
r=3

Pc=Pp+Pb

Pp=π*r²
Pp=π*3²
Pp=9πcm²

Pb=π*r*l
Pb=π*3*6
Pb=18πcm²

Pc=18π+9π
Pc=27πcm²

3 3 3