Zad1 wykonaj wskazane przekształcenia.
a) 2t+4=t-3 |-4

...............=.....

b) 1-3t=3-4t |+4t
..........=........

c) x=jedna piata x-3 |- jedna piata x

..........=......
d) jedna czwarta y=3+y |-y
...............=.........

zad2 zapisz, jakie działania wykonano po obu stronach równania.

a)

7x-2=-8 |......
7x=-6 |......
x=- siedem szóstych |......


b) jedna druga x-3=2+3x |........

- pieć drugich x=5 |......
x=-2 |...........

zad3) zapisz kolejne równania równoważne,które otrzymasz po wykonaniu wskaznych przekształceń.jaka liczba jest rozwiązaniem ostatniego równania?a) x=3 |*3

........ =....... | +3

............=........... |-5x

..............=.............. |+1

..................=...........|*2

...................=............


b) x=-1 |+4x

...............=........... |-3

.................=.............. |+2
.....................=............. |* (-1)
........................=......... |+4
....................=...................
ile zadan potraficie zrobic to zrubcie ale Dobrzeeee ! dzieki z góry

1

Odpowiedzi

2010-03-14T12:52:58+01:00
Zad1.
a)
2t=t-7
b)
1+t=3
c)
4/5x=-3
d)
-3/4y=3
zad.2
a)
7x-2=-8/+2
7x=-6/:7
x=-6/7
b)
1/2x-3=2+3x/-1/2x-2
-5/2x=5/(:-5/2)
x=-2

zad.3
a)
x=3/*3
3x=9/+3
3x+3=12/-5x
-2x+3=12-5x/+1
-2x+4=13-5x/*2
-4x+8=26-10x
b)
x=-1/+4x
5x=-1+4x/-3
5x-3=-4+4x/+2
5x-1=-2+4x/*(-1)
-5x+1=2-4x/+4
-5x+5=6-4x
1 5 1