Odpowiedzi

2010-03-14T12:44:23+01:00
Zad1
Jezus Chrystus nauczał o Bogu, życiu wiecznym , sensie cierpienia i potrzebie czynienia dobra wobec wszystkich ludzi.
Mówił także o tym że życie bez miłości nie prowadzi do dobrego.

Zad.2
czynniki -Chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać i ujawniać w wielu aspektach życia codziennego: -wśród kultury, muzyki, a co najważniejsze modlitwy. -Chrześcijanie głosili dystans wobec świata, ponieważ wszystko co istnieje na ziemi oraz nasze życie powinno być podporządkowane Bogu. To on jest stwórcą wszystkiego, więc jesteśmy poddani jego woli- przeznaczeniu.

Zad.3
Podziały wśród chrześcijan rozpoczęły się wraz z wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 roku. Ruch który nastąpił później ( konsekwencja) nazywany jest reformacją. Nastąpiła ona z następujących powodów:
-niezadowolenie z sprzedawanych odpustów (za pieniądze otrzymywano odpuszczenie grzechów)
-rozpusta księży (dalecy byli od przestrzegania przykazań)
-nie uznawanie wszystkich sakramentów( np. eucharystii)
-nie uznawanie świętości osób beatyfikowanych
-chęć zezwolenia na zniesienie celibatu

31 4 31
2010-03-14T13:01:37+01:00
1.Chrystus nauczał, że łaskę od Boga nie otrzyma się poprzez np. składanie ofiar.Według niego Bóg pragnie, abyśmy modlili się gorliwie, spełniali dobre uczynki i miłowani bliżnich, pomagali potrzebującym... Głosił również,że wkrótce nadejdzie Królestwo Boże, gdzie trafią wszyscy wyznający tą religię- religię Chrześcijańską.

2. W Imperium Rzymskim chrześcijaństwo rozwijało się szybko, ponieważ było tam wielu niewolników, którzy mieli ciężkie życie. Według naszej religii po śmierci każdy człowiek otrzymywał zbawienie i życie wieczne...

3. Konflikty rodziły się poprzez najczęściej różnice zdań pomiędzy wyznawcami chrześcijaństwa. Kłócili się np. o to, kto zostanie biskupem, jak odprawiać poszczególne obrzędy czy problemy z dziedziny teologii. Takie spory zostawały rozwiązywane zazwyczaj przez zjazdy biskupów- nazywały się sobory pod przewodnictwem papieża. Po takich spotkaniach przegrani zostawali niekiedy nazywani heretykami- co oznaczało skazanie na ptrześladowanie. Zgrupowanie takich osów czasami utwarzało własne odłamy Kościoła. w taki sposób powstały np. Egipski Kościół koptyjski, Kościół syryjski czy Kościół ormiański...;
)
9 4 9