Zad 1
Suma dwóch liczb wynosi 12,4 . Jakie to są liczby , jeżeli ich różnica wynosi 5,6?

Zad 2
Obwód równoległoboku wynosi 16,4 cm. Oblicz boki tego równoległoboku , jęzeli ich różnica wynosi 3 cm .

Zad3
Janek ma pewną ilość znaczków , a Wojtek 4 razy więcej . Ile znaczków ma każdy z chłopców , jeżeli razem mają 640 znaczków ?

Prosze zróbcie mam na jutro !

3

Odpowiedzi

2010-03-14T12:41:35+01:00
Zad.3


Dane:
x-Janek
4x-Wojtek
640-razem

x+4x=640
| |
5x=640
|:5 |:5
1x=128-->Ilość znaczków Janka

128
x 4
____
512-->Ilość znaczków Wojtka

Odpowiedź: Janek ma znaczków 128 a Wojtek 512.


Pozdrawiam.
2010-03-14T12:44:11+01:00
1. x+y=12,4
x-y=5,6

x=12,4-y
12,4-2y=5,6

2y=6,8
y=3,4
x=9

2. 2(a+b)=16,4
a-b=3

a+b=8,2
a=b+3

2b+3=8,2
2b=5,2
b=2,6
a=5,6

3. 4j=w
j+w=640

j+4j=640
5j=640
j=128
w=512
2010-03-14T12:49:52+01:00
Odpowiedzi w załącznikach


zad 3
jacek-x -128
wojtek-4x -4*128=512
raem-5x
5x=640
x=128