Odpowiedzi

2010-03-14T12:43:01+01:00
Strój górali :

* Strój męski – składał się z płóciennej koszuli, cuchy i portek zrobionych z grubego, wełnianego sukna samodziałowego, tkanego z białej wełny (dawniej szarej), z serdaka, kapelusza, kierpców i pasa. Krój cuchy jest prosty, w typie kimona, którego rękawy i plecy są uszyte z jednego kawałka. Długość równa się długości rozpostartych ramion od dłoni do dłoni, a szerokość równa się długości cuchy od karku w dół. Zewnętrzny brzeg cuchy, rękawy, kołnierz, kieszonkę obszywano ciemnozielonym materiałem. Cuchę zapinało na guziki lub haftki i związywało wysoko na piersiach kolorowymi wstęgami. Poniżej wiązania umieszczano haft. Portki uszyte z białego samodziału, noszone na rzemiennym pasku, są obcisłe, zdobione lampasem biegnącym po szwach zewnętrznych, przechodzących tyłem poniżej pasa z jednej nogawicy na drugą. Przy kieszonkach, po obu stronach portek przyszywano tzw. "raki", a u dołu przy rozcięciu nogawki przyszywano pompon z różnokolorowej wełny zwany "kistką". Do ubioru góralskiego należy również serdak. Pierwotne serdaki były dość skromne, wykonywano je z kożucha obkładano tylko czerwoną lub zieloną safianową skórką. Później wzbogacano je kolorystycznie, ozdabiano na przedzie i na plecach haftem z wzorem kwiatowym.
* Strój kobiecy – góralki nosiły koszulę zdobioną białym haftem na kołnierzu i mankietach, barwne spódnice, drukowane w kwiatowe obszerne wzory, poza tym gorsecik ornamentowy i haftowany, zimą serdak. Czarne buciki z półcholewkami, sznurowane i na obcasie. Głowę nakrywały żółtą lub czerwoną chustką wiązaną pod brodą. Do wyjścia wkładają dużą chustkę wełnianą, szeroko zarzuconą na ramiona


Highlander dress:
* Men's costumes - consisted of a linen shirt, chains and pants made of thick, woolen cloth samodziałowego, woven of white wool (formerly gray), with vests, hat, belt and kierpców. Cut chains is simple, the type of kimono, the sleeves and shoulders are sewn in one piece. Length equal to the length of the spreading arms from hand to hand, and a width equal to the length of the chains from the neck down. Outer edge chains, sleeves, collar, pocket obszywano dark material. Zapinało chain buttons or hooks and związywało highly colorful ribbons on his chest. Placed below the bonding embroidery. Trousers sewn from white samodziału, worn on a leather belt is tight, patterned stripe outside seams running after undergoing back below the waist nogawicy from one to another. With pockets on both sides of pants sewn so. "crayfish" at the bottom when cutting the leg with multi-colored tassel sewn wool called "spray". To highland dress is also vests. Primary sleeveless were quite modest, it was performed only with the sheepskin mulch red or green morocco skins. Later, they enriched color and decorated on the front and back embroidered with a floral pattern.
* Women's wear - Hyrax wore a shirt adorned with white embroidery on the collar and cuffs, colorful skirts, printed in large floral patterns, except that stays ornamental and embroidered, winter vests. Black shoes with półcholewkami, lace and high heels. Wedded head yellow or red kerchief tied under her chin. To put out a large woolen scarf, wide shoulders thrown