Odpowiedzi

2011-08-09T08:59:45+02:00

1. - odkrywkowa eksploatacja kopalin,
- opady atmosferyczne - wodna erozja gleb,
- wąwozy tworzone przez wody deszczowe wyżłabiające kilkumetrowe je w glebie,
- rozwój przemysłu chemicznego i energetycznego,
- zakwaszanie gleb – kwaśne deszcze,
- zakażenie substancjami ropopochodnymi,

2.przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom (przede wszystkim leśnym i rolniczym) zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

mam nadzieję ze pomogłam i licze na naj:)

3 5 3
2011-08-09T09:48:45+02:00

2. Rekultywacja- różne zabiegi, których celem jest przywrócenie wartosci uzytkowych i przyrodniczych okreslonym terenom, zdegradowanym w wyniku działalności człowieka

1. Podstawowym czynnikiem jest erozja- np. spłukiwanie cząstek gleby przez deszcze, wywiewanie drobnego materiału skalnego i przede wszystkim próchnicy

- niewłaściwie prowadzone melioracje

- dewastacja

-degradacja

- powodzie

-susze

- niewłaściwe wykorzystanie rolnicze

4 4 4