Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:04:27+01:00
Katolicki model małżeństwa i rodziny ukształtował się na przestrzeni wielu stuleci. W pierwszym okresie był to przede wszystkim model małżeństwa, później - głównie w 20 w. - został poszerzony o model rodziny.Opiera się na czterech filarach: Ewangelii i listach apostolskich nauczaniu zachodnich Ojców Kościoła, wskazaniach soborów szczególnie Trydenckiego i Vaticanum II oraz katolicyzmie społecznym XIX i XX w