Odpowiedzi

2010-03-14T12:55:37+01:00
Zad1
Skutki zawarcia unii.

1. Uaktywnienie się zakonu, który widząc zagrożenie swych interesów rozwiną ożywioną działalność polityczną (pozyskanie Luksemburgów i książąt szczecińskich).
2. Państwo polsko-litewskie stało się potęgą, co zadecydowało o przebiegu konfliktu z Krzyżakami
3. Miała znaczenie dla rozwoju kultury. Doprowadziła ona do zetknięcia się dwóch kultu, co owocowało specyficznym charakterem kultury polskiej.
4. Związek z Litwą doprowadził do ekspansji na Wschód i zaniedbania kresów zachodnich.
5. Wzmocnienie się Litwy.
6. Rozszerzenie wpływów chrześcijaństwa.
7. Wzmocnienie pozycji szlachty, a ograniczenie roli chłopów.
Zad2
Przyczyny

– nie rozwiązana sprawa Pomorza i innych ziem polskich zajętych przez Zakon;
– szybko rosnąca potęga polsko-litewskiego państwa, mogąca w najbliższym czasie znacznie zmienić układ sił na niekorzyść Krzyżaków;
– poparte przez Litwinów powstanie antykrzyżackie na Żmudzi;
– przyczyną bezpośrednią staje się oświadczenie przedstawiciela króla Polski o ewentualnym poparciu zbrojnym powstania na Żmudzi.
Sory że nie mam ostatniego ale muszę już lecieć
10 3 10