Zad. 1
Dlaczego, aby namagnesować pręt stalowy za pomocą solenoidu, umieszczamy pręt w jego wnętrzu?

Zad. 2
W jaki sposób możemy stwierdzić, czy kawałek żelaza jest namagnesowany, dysponując jedynie igłą magnetyczną?

Zad. 3
Dlaczego magnes przyciąga przedmioty żelazne, a nie przyciąga przdmiotów wykonanych z innych metali?


zad.4
jak zachowają sie dwa równoległe, swobodnie zwsające przewodniki przez które płynie prąd elektryczny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:04:36+01:00
Ad. zad.1
Pręt stalowy należy umieścić we wnętrzu solenoidu, ponieważ istnieje tam bardzo silne pole magnetyczne, które powoduje ułożenie domen magnetycznych w taki sposób, że ciało zyskuje właściwości magnetyczne. Na zewnątrz solenoidu pole magnetyczne jest pomijalnie małe, dlatego ciało, które znajduje się poza wnętrzem solenoidu nie zostanie namagnesowane.

Ad. zad.2
Igłę magnetyczną należy umieścić w pewnej, niewielkiej odległości od badanego obiektu. Następnie należy zwolnić igłę magnetyczną i pozwolić jej się ustawić. Kolejnym krokiem jest przemieszczenie przedmiotu dookoła igły magnetycznej. Jeżeli igła obróci się wraz z przedmiotem oznacza to, że przedmiot jest namagnesowany.

Ad. zad.3
Żelazo jest metalem, który ujawnia właściwości ferromagnetyczne w temperaturze normalnej. Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego domeny magnetyczne w strukturze tego metalu ustawiają się zgodnie z kierunkiem linii sił tego pola. Sprawia to, że obiekty wykonane z żelaza wykazują właściwości magnetyczne.

Ad. zad. 4
Na dwa swobodnie zwisające przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny działa siła Lorentz'a. Jeżeli prąd w obu przewodnikach płynie w tę samą stronę przewodniki przyciągają się, jeżeli prądy płyną w różne strony, przewodniki odpychają się.
1 5 1