1. Ile wynosi wartość siły działającej na przewodnik umiesczony w polu magentycznym prostopadle do lini pola? Długość przewodnika w polu wynosi 0,2 m, natężenie prądu w przewodniku jest rowne 3A, a indukcja magnetyczna pola ma wartosc 0,5T.

2.W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,8 T umieszczono prostopadle do lini przewodnik o dlugosci 25 cm. Na przewodnik dziła sila elektrodynamiczna o wartości 2N. Jaką wartosc ma natężenie prądu płynącego przez ten przewodnik?

4.Na prostoliniowy przewodnik o dlugosci 40 cm, umieszczony w polu magnetycznym prostopadle do lini tego pola, dziala siła o wartosci 12N, gdy w tym przewodniku płynie prąd o natężeniu 15 A. Wyznacz średnią wartosc indukcji pola magnetycznego.


Bardzo proszę o szybką i dobrą odpowiedz; ]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:05:33+01:00
Zad 1
l - długość = 0,2 m
I natężenie prądu = 3 A
B - indukcja = 0,5 T
F - siła = ?
F = BIlsinα ponieważ α = 90° to sinα = 1
F = BIl = 0,5 razy 3 razy 0,2 = 0,3 N
zad 2
B - indukcja = 0,8 T
l - długość = 25 cm = 0,25 m
F - siła = 2 N
I - natężenie pradu = ?
F = BIlsinα ponieważ α = 90° to sinα = 1
F = BIl
I = F/Bl = 2/0,8 razy 0,25 = 2/0,2 = 10 A
zad 4
l - długość = 40 cm = 0,4 m
F - siła = 12 N
I - natężenie = 15 A
B - indukcja = ?
F = BIlsinα ponieważ α = 90° to sinα = 1
F = BIl
B = F/Il = 12/15 razy 0,4 = 12/6 = 2 T
10 3 10