Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-04-06T18:19:47+02:00
V₁ - prędkość samochodu przed zwiększeniem
Ek₁ - energia kinetyczna samochodu przed zwiększeniem prędkości
V₂ - prędkość samochodu po zwiększeniu
Ek₂ - energia kinetyczna samochodu po zwiększeniu prędkości
m - masa samochodu

Skorzystamy ze wzoru: Ek = m*V₂/2 (energia kinetyczna Ek ciała poruszającego się ruchem postępowym jest równa połowie iloczynu masy m ciała i kwadratu jego prędkości V)

V₁ = 50 km/h
V₂ = 150 km/h

Ek₁ = m*50²/2 = 2500*m/2 = 1250*m
Ek₂ = m*150²/2 = 22500*m/2 = 11250*m

EK₂/Ek₁ = 11250*m /1250*m = 9

Odp. Energia kinetyczna samochodu wzrosła 9 krotnie (czyli odp. d)
13 4 13