1.Po podzieleniu obu stron równania 3x=12 przez 3 otrzymamy równanie:
a)x=12 b)x=4 c)x=36 D)x=15

2.Rozwiązaniem równania x-2=8 jest liczba:
a)6, b)2 c)10 D)8

3.Jeśli liczbę ,,k" powiększymy 29 razy, to otrzymamy 40. Które z równań pozwoli ci znaleść rozwiązanie tego zadania?
a) k razy 29=40 b)k= 29+40 D)k+29=40

4.Rozwiąż równanie 87=3x-6

5.Które liczby spełniają nierówność x<-1.?
-5,-3,-1,0,1,3,5

6.Rozwiąż równanie 1/5(5x-4) = 4- x

7. W trójkącie równoramiennym o obwodzie 25cm. podstawa jest 2 razy krótsza od ramienia trójkąta. Oblicz długość boków tego trójkąta.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:07:53+01:00
Zad.1
odp.B
zad.2
odp.c
zad 3
odp.a
zad.4
87=3x-6/+6
3x=93/:3
x=31
zad.5
odp.:(0,1,3,5)
zad.6
1/5(5x-4)=4-x
x-4/5=4-x/+x
2x-4/5=4/+4/5
2x=24/5/(:2)
x=2 2/5
zad.7
obw.=25 cm
x=ramię trójkąta
y=podstawa trójkąta

2x+y=25
x=2y

2*2y+y=25
x=2y

5y=25/(:5)
x=2y

y=5
x=10
2010-03-14T14:03:03+01:00
1.Po podzieleniu obu stron równania 3x=12 przez 3 otrzymamy równanie:
b)x=4
2.Rozwiązaniem równania x-2=8 jest liczba:
c)10
3.Jeśli liczbę ,,k" powiększymy 29 razy, to otrzymamy 40. Które z równań pozwoli ci znaleść rozwiązanie tego zadania?
a) k razy 29=40
4.Rozwiąż równanie 87=3x-6
87-6=3x
81=3x |/3
27=x

5.Które liczby spełniają nierówność x<-1.?
-5,-3

Tylko tyle wiem ;(