Odpowiedzi

2010-03-14T13:06:27+01:00
Bardzo lubię lekcje chemii. Najczęściej rozwiązujemy skomplikowane równania chemiczne. Jednak pani bardzo lubi przeprowadzać z nami doświadczenia. Jest to bardzo interesujące. Niektóre substancje zmieniają kolor, albo wybuchają. Mieszamy ze sobą różne pierwiastki i obserwujemy, co będzie. na lekcjach ubrani jesteśmy w białe fartuchy, okulary i białe rękawiczki. To dla naszego bezpieczeństwa.


Ich mag den Chemieunterricht. Die meisten komplizierte chemische Gleichungen lösen. Allerdings mag sie tragen Frau mit uns die Erfahrung. Es ist sehr interessant. Manche Stoffe, die Farbe ändern, oder explodieren. Mix verschiedener Elemente zusammen und sehen was passiert. Unterricht findet in weißen Schürzen, Gläser und weiße Handschuhe angezogen. Es ist für unsere Sicherheit.