Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z 15 zadań. Za każdą dobra odpowiedź otrzymywał 5 punktów a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo?

Zdzisiek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych,a ile trujących?
:za jadalny grzyb płaci talara, a za trujący odbiera3 talary.

Mają być obliczenia !!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T13:01:53+01:00
Zad1.
x-dobre odpowiedzi
x-15-złe odpowiedzi

5x-2(15-x)=54
5x-30+2x=54
7x=54+30
7x=84/:7
x=12

odp.odpowiedział dobrze na 12 pytań


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:09:42+01:00
X - dobrze rozwiązane zadania
15-x - żle rozwiązane zadania

5*x-2*(15-x)=54
5x-30-2x=54
5x-2x=54+30
3x=84
x=84/3
x=28
Odp: Rozwiązał prawidłowo 28 zadań.

x - ilość grzybów jadalnych
50-x - ilość grzybów trujących
x-3*(50-x)=18
x-150+3*x=18
x+3*x=18+150
4*x=168
x=168/4
x=42

50-x=50-42=8

Odp: Zebrał 42 jadalne grzyby i 8 trujących.