Odpowiedzi

2010-03-14T14:52:40+01:00
1. biologia,
2. w systemie GPS,
3. antybiotyk bakteriobójczy,
4. zastosowanie w całym wszechświecie
5. Dziedziczenie jest to zdolność do przekazywania cech organizmu żywego jego potomstwu za pośrednictwem informacji genetycznej (kwasy nukleinowe, DNA).
Cechy warunkowane są strukturą genów, zlokalizowanych głównie w chromosomach jąder komórkowych lub niekiedy w cytoplazmie komórek (dziedziczenie cytoplazmatyczne). Przy rozmnażaniu płciowym przekazywanie cech dziedzicznych potomstwu odbywa się za pośrednictwem komórek rozrodczych.
6. lampie rentgenowskiej, Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do uzyskiwania zdjęć rentgenowskich,
7. Urządzenie chroniące budynki przed uderzeniem pioruna, przez odprowadzenie do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów. Najprostszy piorunochron to zaostrzony metalowy pręt, ustawiony pionowo w najwyższym punkcie zabezpieczanego obiektu, połączony z ziemią przewodem o znacznym przekroju poprzecznym, (co najmniej 50 mm kwadratowych).
8. Dynamit jest stosowany głównie do kruszenia tworów geologicznych oraz budynków; ma też zastosowania militarne.
9. Maszyna mogła zasilić 100 warsztatów tkackich
10. Należy zauważyć, że przy obecnym stanie wiedzy nie jest jasne, czy prawa fizyki rządzące naszym światem pozwalają na skonstruowanie maszyn obliczeniowych silniejszych niż maszyna Turinga. Jest to pole aktywnych prac badawczych.
40 4 40