Odpowiedzi

2009-10-25T11:50:13+01:00
Św. Marek Ewangelista – wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród ewangelii, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra. Zgodnie z relacją Papiasza wiernie spisał głoszone przez Piotra nauki. Według tradycji św. Marek został zamęczony ok. 68 roku. Uznawany przez Kościół koptyjski za pierwszego patriarchę Aleksandrii.

Księgi Nowego Testamentu nazywają go Markiem, Janem a także Janem Markiem. Tradycyjnie wszystkie te osoby są utożsamiane ze św. Markiem, który wraz ze św. Barnabą towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej, z której jednak zawrócił w Berdze. Wyruszył później z Barnabą na Cypr. Wiemy o jego pobycie w Rzymie wraz ze św. Piotrem i św. Pawłem, kiedy to prawdopodobnie między rokiem 60 a 70 spisał swoją Ewangelię. Niewykluczone, że był synem Marii, przyjaciółki św. Piotra, do której tenże udał się po wyjściu z więzienia.

Tradycja kościelna sięgająca wczesnych wieków chrześcijaństwa identyfikuje młodzieńca wspomnianego w Ewangelii Marka 14,51-52, który był obecny przy aresztowaniu Jezusa, właśnie z Markiem, autorem Ewangelii. Większość współczesnych badaczy Nowego Testamentu uważa tę atrybucję za bezpodstawną.

W ikonografii atrybutami świętego są: księga, lew ze skrzydłami u stóp, drzewo figowe i zwój. Ubrany w strój biskupi rytu zachodniego. Patron pisarzy, notariuszy i murarzy, patron Wenecji, gdzie był szczególnie czczony. Obchodzi święto 25 kwietnia.
2009-10-25T11:50:30+01:00
Św. Marek Ewangelista – wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród ewangelii, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra. Zgodnie z relacją Papiasza wiernie spisał głoszone przez Piotra nauki. Według tradycji św. Marek został zamęczony ok. 68 roku. Uznawany przez Kościół koptyjski za pierwszego patriarchę Aleksandrii.
7 3 7
2009-10-25T13:45:03+01:00
Św. Marek (Marek - uprzejmy, lśniący), Wierzący, towarzysz podróży misjyjnych św. Pawła(Dz. 12;12,25). Marek to łacińska forma imienia, Jan to jego hebrajski odpowiednik. Jest Autorem Ewangelii nazwanej od jego imienia. Ewangelię napisał ok 55r po Chrystusie, W Rzymie. Tematem tejże Ewangelii jest przedstawianie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawcę oraz jako przykładowego sługę.
3 4 3