Zad.1
Staś chce kupić rower za 1050 zł. Gdy ma juź 152 zł, dostał od wujka 100 zł. Jaki procent potrzebnej sumy ma teraz Staś?
(PROSZĘ O DZIAŁANIE A WODPOWIEDZI POWINN WYJŚĆ 24%)

Zad.2
Tabela przedstawia, ilu chłopców i ile dziewcząt chodzi do poszczególnych klas pierwszych pewnego gimnazjum. Oblicz, jaki procent każdej z klas stanowią chłopcy. W której klasie ten procent jest największy? Czy jest to ta klasa, w któej chłopców jest najwięcej?
TABELA:
KLASA 1a 1b 1c 1d 1e
CHŁOPCY 12 11 10 12 10
DZIEWCZĄTA 13 14 11 11 9

PROSZĘ O DZIAŁANIA I WYNIKI DZISAIJ DO GODZ.20. 30 BARDZO PILNE

2

Odpowiedzi

2009-10-25T11:53:55+01:00
Zad 1.
100%- 1050
x%- 252

100%*252 / 1050= 24 %.
Odp. Staś ma teraz 24% potrzebnej sumy.

Zad. 2
kl 1 A: 12+13=25
25-100%
12-X%
CHŁOPCOW W KLASIE 1A JEST 48%.

KL 1 b:
25-100%
11-X%
CHŁOPACOW W KLASIE 1B JEST 44%.

KL 1 C:
21-100%
10-X%
CHŁOPCÓWA W KLASIE 1 C JEST 47,6%

KL 1 d:
23-100%
12-X%
CHŁOPACÓW W KLASIE 1 D JEST 52,2%

KLASA 1 E:
19-100%
10-X%
CHŁOPCÓWA W KALSIE 1 D JEST 52,6%.

Najwięskzy procent jest w klasie 1e lecz to nie jest klasa o największej ilosci chłopców.
7 3 7
2009-10-25T11:53:58+01:00
Zad.1
152+100=252
252/1050=252:1050=0,24=24%


zad.2
1a chłopcy = 12/25 = 48/100 = 48%
1b chłopcy = 11/25 = 44/100 = 44%
1c chłopcy = 10/21 = 0,48 = 48%
1d chłopcy = 12/23 = 0,52 = 52%
1e chłopcy = 10/19 = 0,53 = 53%

Odp. W klasie 1e jest to procent największy. Jednak nie jest to klasa gdzie chłopców jest najwięcej.
8 3 8