Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T13:31:50+01:00
2010-03-14T13:36:11+01:00
Cukry to przede wszystkim materiał energetyczny i strukturalny. Ze względu na budowę wyróżniamy cukry proste – glukoza, dwucukry – laktoza, sacharoza i wielocukry – skrobia, celuloza, czyli błonnik, chityna.
G L U K O Z A – inaczej cukier gronowy, podstawowy węglowodan krwi, jeden z najważniejszych związków w przemianie węglowodanów.
L A K T O Z A – inaczej cukier mleczny jest to dwucukier zbudowany z: glukozy i galaktozy, występujący w mleku.
S A C H A R O Z A – (cukier trzcinowy, cukier buraczany) jest to dwucukier, w skład którego wchodzi glukoza i fruktoza. Na skalę przemysłową jest otrzymywany z trzciny cukrowej i buraków cukrowych.
S K R O B I A – jeden z głównych węglowodanów zapasowych roślin, znajdujący się w ziarnach zbóż i w bulwach ziemniaków. Jest podstawowym polisacharydem w pożywieniu człowieka (mąka, chleb, ziemniaki, kasza).
C E L U L O Z A – główny składnik tkanek roślinnych, polisacharyd składający się z liniowo połączonych cząsteczek glukozy, znajduje się w drewnie. Nie przyswajana przez organizm człowieka, ponieważ nie ulega hydrolizie w przewodzie pokarmowym.
F R U K T O Z A – cukier prosty zwany cukrem owocowym wraz z glukozą tworzy sacharozę. Jest dobrze i szybko przyswajana przez tkanki. Stosowana u chorych na cukrzycę oraz w niedomodze mięśnia sercowego.
14 3 14
2010-03-14T13:59:24+01:00
-są to zw. najszybciej ulegające przemianom
-są najważniejszym źródłem energii
-pokrywają 60% zapotrzebowania energetycznego u dorosłego człowieka
;)
9 4 9